Data ja tieto

  2 opintopistettä

  Mitä tieto on? Miksi tietokoneessa oleva tieto säilyy, vaikka tietokone sammuu? Miten tietoa käsitellään ohjelmissa? Miten varmistua siitä, että tietokoneelle tallennettu tieto ei katoa?

  Tehtyjen tehtävien osuus:

  0

  %

  Lisätietoja kurssista

  Tällä kurssilla opit perustaidot tiedon käsittelystä ohjelmissa. Opit mitä informaatio, data, ja tieto ylipäätänsä ovat, ja mitä datan määrää kuvaavat käsitteet kuten megatavu ja gigatavu tarkoittavat. Tutustut muuttujien tyyppeihin ja niiden esitykseen muistissa, ja opit luomaan useammista muuttujista koostuvia olioita. Tutustut myös tietokantoihin ja opit toteuttamaan ohjelmia, jotka käyttävät dokumenttipohjaisia tietokantoja.

  Kuten kurssilla Johdatus ohjelmointiin, oppimateriaali on kirjoitettu siten, että tarvitset materiaalin käyttöön vain modernin selaimen. Kurssin suoritus tapahtuu tehtäviä tekemällä. Kurssi on kahden opintopisteen laajuinen ja opintopisteet kurssista saa keräämällä yli 90% saatavilla olevista kurssipisteistä. Kurssipisteitä saa kurssimateriaalissa olevista aktiviteeteista eli kyselyistä ja ohjelmointitehtävistä.

  Mikäli olet opiskelija ja haluat kurssista saatavat opintopisteet osaksi tutkintoasi, selvitäthän opiskelupaikastasi voiko kurssista saatavat opintopisteet lukea osaksi opintojasi.