Internet ja selainohjelmointi

  2 opintopistettä

  Miten tietokoneet ovat yhteydessä toisiinsa? Mitä oikein tapahtuu kun painan verkkosivulla olevaa linkkiä? Miten voin tehdä web-sovelluksen? Mitä on HTML ja mitä on CSS? Minne voin laittaa sovellukseni?

  Tehtyjen tehtävien osuus:

  0

  %

  Lisätietoja kurssista

  Tällä kurssilla opit internetin ja selaimessa toimivien sovellusten perusperiaatteet. Opit ymmärtämään internetin toimintaa ja opit miten selaimessa olevat sovellukset toimivat. Ymmärrät mitä tapahtuu kun selain hakee verkkosivua, ja toisaalta ymmärrät tyypillisimmät verkkosivujen hakemiseen liittyvät virhetilanteet. Opit web-sivujen luomiseen käytetyn HTML-kielen periaatteet sekä sivujen tyylien määrittelyyn käytetyn CSS-kielen ominaisuuksia. Opit luomaan vuorovaikutteista toiminnallisuutta sisältäviä selaimessa toimivia sovelluksia, jotka hyödyntävät selaimessa olevaa tietokantaa.

  Kuten kursseilla Johdatus ohjelmointiin ja Data ja tieto, oppimateriaali on kirjoitettu siten, että tarvitset materiaalin käyttöön vain modernin selaimen. Kurssin suoritus tapahtuu tehtäviä tekemällä. Kurssi on kahden opintopisteen laajuinen ja opintopisteet kurssista saa keräämällä yli 90% saatavilla olevista kurssipisteistä. Kurssipisteitä saa kurssimateriaalissa olevista aktiviteeteista eli kyselyistä ja ohjelmointitehtävistä.

  Huom! Kurssin sisältö täydentyy viikon kuluessa.

  Mikäli olet opiskelija ja haluat kurssista saatavat opintopisteet osaksi tutkintoasi, selvitäthän opiskelupaikastasi voiko kurssista saatavat opintopisteet lukea osaksi opintojasi.